Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

SMS – Social Media Studies


Vi undersöker hur sociala medier förändrar vår produktion, konsumtion, sökning, delning och användning av information.

Social Media Studies (SMS) är en tvärvetenskaplig temasatsning vid Högskolan i Borås och har sitt säte i Bibliotekshögskolan.

social media studies-loggaVåra förändrade informationsvanor har en betydande effekt på grundläggande samhällsnormer vad gäller t.ex. politik, demokrati, aktivism, förtroende, relationer, marknader, handel, kulturskapande och kulturupplevelser.

SMS består av en stark forskningsmiljö som arbetar med fem övergripande teman:

  • Politik, demokrati, aktivism
  • Kulturskapande och kulturupplevelser
  • Förtroende, relationer och privatliv
  • Marknader och handel
  • Teknik och samhällsutveckling

Forskning som bedrivs vid SMS bygger på empiriskt grundade undersökningar samt regelbundna samarbeten med näringsliv och myndigheter. Resultaten presenteras i etablerade forskningsjournaler samt workshops tillsammans med samarbetspartners och andra nationella/internationella forskare.

Kontaktperson för SMS

Nasrine Olson, universitetslektor

Område