Huvudmeny

SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap


Managementforskning i syfte att undersöka olika aspekter av hur organisationer påverkas och påverkar.

Utgångpunkten för gruppens forskning är en undran hur och varför styrning och, ledning och organisering fungerar och inte fungerar som det gör. Inom gruppens forskning verkar flera discipliner även om management är dominerande. Vidare innehåller forskningen ett brett spektra av frågeställningar. Här finns forskning om aktörer, så som ledare och medarbetare i både privat och offentlig sektor, och deras handlingar, till exempel riskhantering inom kärnkraftverk och sjukvård; modetrender på managementområdet; stadens omvandling; samverkan som organiseringsprincip; ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Ladda ner forskargruppens rapporter.

Område