Huvudmeny

Smart Textiles


Smart Textiles erbjuder en unik forskningsmiljö inom allt från fiberteknik till design, samt tillgång till Textilhögskolans hela maskinpark och kunniga tekniker.

Smart Textiles

Det textila området omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till avancerade blodkärl. Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Smart Textiles finns mitt i Sveriges textila centrum: klustret Textile Fashion Center inom Högskolan i Borås campus. Där finns även vårt Textile Showroom, där nya material visas och som fungerar som en mötesplats för både näringsliv och akademi.

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan

Huvudfinansiärer är

Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Smart Textiles Läs mer om Smart Textiles på smarttextiles.se

Område

Temporal Patterns


Textil, optiska fibrer och LEDs står i fokus när doktoranden Barbara Jansen ställer ut resultatet av sin doktorsavhandling

”Composing Over Time, Temporal Patterns”