Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Styrning av textila värdekedjor


Målet är att bidra till textilindustrins nationella och internationella konkurrenskraft och dess förmåga att producera hållbart värde.

Inom området textil och mode vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, fokuserar forskningen inom Styrning av textila värdekedjor på att utveckla och utvärdera nya strukturer, modeller, former och dess underliggande variabler och förutsättningar för skapandet av hållbart värde inom textil och modeföretag, industrin och för värde för miljön och samhället i stort.

Viktig forskning inom området är till exempel: digitalisering, cirkulära flöden, risk och resiliens, transparens och spårbarhet, kundanpassning, servitisering, flexibla processer, mellanorganisatoriska samarbeten, produktionslokalisering, produktionsprocesser, design, försäljning, distribution och logistik. Forskningsprojekt utförs i nära samarbete med textil- och modeindustrin, både nationellt och internationellt, vilket skapar en unik nätverksmiljö som i sin tur leder till tillämpbara resultat.

Forskningen inom Styrning av textila värdekedjor är av naturen multidisciplinär, den anpassar sig till, och samarbetar med, olika kunskapsområden som handel och ekonomi, industriell ekonomi och andra områden som berör textilindustrin, till exempel design och teknik.

Resultatet av forskningen adderar till befintlig kunskap om hur textila värdekedjor kan bli mer kundorienterade, kunskapsbaserade, digitalt integrerade, resilienta, resurseffektiva och mer hållbara.

Område

Externa forskare

 • Carlsson, Jan
 • Sandberg, Erik

Tidigare deltagande professorer

 • Torstensson, Håkan (Post-retirement Professor)

Tidigare deltagande doktorander

 • Manoj Kumar Paras (2018)
 • Ma, Ke (2018)
 • Kumar, Vijay (2017)
 • Manfresson, Peter (Licentiate – 2016)
 • Ericsson, David (2014)
 • Hjort, Klas (2013)
 • Pal, Rudrajeet (2013)
 • Peterson, Joel (2012)
 • Larsson, Jonas (2011)