Huvudmeny

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är en av Europas största inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Nationella och nordiska kontakter har lett till flera gemensamma forskarkurser och ett flerårigt nätverkssamarbete för forskarutbildning i de nordiska och baltiska länderna, NORSLIS och vi medverkar både i svenska och andra forskarskolor i närliggande ämnen

Högskolan erbjuder forskarkurser och regelbundna forskningsseminarier.

Handledarresurserna innefattar sju professorer och fyra docenter. För närvarande är cirka 20 doktorander aktiva inom området. Deras studier finansieras dels genom doktorandtjänster, dels genom forskningsprojekt.