Huvudmeny

Ämnesspecifik information

Utlysning av doktorandtjänster sker löpande utifrån behov och tillgängliga medel. Tjänster utlyses på Högskolans i Borås webbplats Lediga tjänster. Observera att institutionen inte kan anta doktorander utan godkänd finansiering av hela utbildningsperioden!

Samtidigt med ansökan till doktorandtjänst ansöker man till själva forskarutbildningen.

Sökande med egen finansiering kan söka till forskarutbildningen löpande och granskas enligt sedvanliga kriterier. 

Rutiner för antagning till forskarutbildning
Rangordningskriterier för antagning till forskarutbildning
Riktlinjer för avhandlingsarbete, handledning och forskningsseminarier