Huvudmeny

Pågående avhandlingsprojekt

 • Sara Ahlryd:Information literacy and transfer problems -- information literacy in education  # information literacy in professional contexts.
 • Karin Dessne:
 • Johan Eklund: Semantic Analysis of Swedish Texts using Kohonen’s Self-Organizing Maps.
 • Catarina Ericsson: Barnkultur -- för vem och varför?
 • Emma Forsgren: Information related activities and social media in business organizations.
 • David Gunnarsson Lorentzen: Twitter, trends and authorities: examples form the Swedish political discourse.
 • Monica Lassi: Sharing research resources across distances in library and information science: a socio-technical design of a collaboratory.
 • Jenny Lindberg: Informationssökning - en del av yrkesidentiteten: en studie av bibliotekariers övergång mellan utbildnings- och yrkespraktik.
 • Maria Lindh: Cloud computing services: Ethical challenges for organisations and information professionals.
 • Linnéa Lindsköld: Betydelsen av kvalitet - En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009.
 • Ameera Mansour:
 • Hanna Maurin Söderholm: The potential of visual technologies for collaboration in emergency situations.
 • Katarina Michnik:Folkbibliotek som offentlig kulturinstitution -- mellan autonomi och beroende.
 • Ola Pilerot: Design researchers' information sharing activities.
 • Amira Sofie Sandin:
 • Jonas Söderholm:
 • Birgitta Wallin: E-böckers faktiska och möjliga effekter för biblioteksverksamhet

Avslutade avhandlingsprojekt

Hittills har 30 doktorsavhandlingar och sex licentitatavhandlingar producerats inom forskarutbildningen. Avhandlingarna har publicerats i institutionens skriftserie VALFRID. Texterna återfinns i BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv) och/eller kan beställas via institutionen.