Huvudmeny

Publikationer

Alla publikationer av forskare vid Högskolan i Borås refereras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), som är en söktjänst för forskningspublikationer som innehåller den samlade vetenskapliga publiceringen från högskolan. Många publikationer återfinns där i fulltextformat. Institutionen har även en egen skriftserie, VALFRID, där forskningsrapporter, främst avhandlingar, publiceras.

Dessutom är högskolan ansvarig utgivare för de vetenskapliga tidskrifterna Human IT och Svensk Biblioteksforskning. Genom Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) ger vi även ut Nordisk kulturpolitisk tidskrift.