Huvudmeny

2013-11-25 InnovationLab presenterade forskning i Italien

I mitten av november besökte Hannes Göbel, doktorand vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, WIN-LOG 2013 i Italien - En internationell workshop om innovationer inom logistik.
Hannes Göbel är även chef på InnovationLab och blev speciellt inbjuden till WIN-LOG 2013 för att presentera den forskning InnovationLab bedriver. Normalt sett behöver man skicka in ett paper för att kunna delta på workshopen.
Bild på hannes Göbel─ Vi arbetar med att föra forskningsresultat ut i praktiken, framförallt inom transport och logistik. I min presentation kunde jag visa vilken nytta forskningen kan göra för exempelvis industrin. Många forskare arbetar enbart med teorier medan vi arbetar med att realisera dem, säger han.
Under workshopen kunde han också diskutera och planera ett projekt där ansökan om finansiering ligger ute. Projektet heter INOLAB (InnoLabs in Central Asia for a sustainable catalyzation of innovation in the Knowledge Triangle).
─ Men det absolut viktigaste var att knyta kontakter och nätverka inför Horizon 2020. Det var många som verkade intresserade av vår forskning, säger Hannes Göbel. 

Text: Anna Kjellsson