Huvudmeny

2013-02-01 Nytt samarbete med BLR

Bibliotek & Läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås, har valt att forsätta och utöka samarbetet med InnovationLab under 2013.

Erik Skoglund och Morgan Bengtsson vid InnovationLab, kommer att stödja BLR med utveckling av bland annat
forskningswebben och BADA. I arbetet kommer också nyutveckling av högskolans nya plattform att inkluderas.