Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Människan i vården


Vi bedriver forskning för en mänskligare, trygg och säker vård. Våra forskningsfrågor har fokus på patientsäkerhet, bedömning och beslutsfattande, vårdmiljö, kommunikation och vårdande samtal, äldre, samt ledning och organisering.

Människan i vården

Om vår forskning

Högskolan i Borås bedriver nationellt och internationellt erkänd som bidrar till människors hälsa och en god vård.  Vår forskning förändrar samhället och bidrar till social hållbarhet.

Allt mer vård sker idag utanför den traditionella sjukhusmiljön, i till exempel hemmet eller i ambulans. Vi har dessutom en äldre befolkning som lever längre med sjukdom. Detta leder bland annat till att avancerad och högteknologisk sjukvård ska utföras av patienten och dennes närstående. Det skapar också nya utmaningar för de människor som arbetar inom vården. 

Inom Människan i vården bedrivs forskning med fokus på patienten och den som ger vård, men också närstående, vårdstudenter eller de som leder och organiserar vården. Forskningen innefattar människor i olika livsfaser i behov av vård eller omsorg, allt från barn till äldre personer, men också olika vårdprofessioner eller anhöriga. Inom området är forskningen organiserad i sex forskargrupper.

Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som sker. På Högskolan i Borås vill vi bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen.  

Högskolan bedriver nationellt ledande forskning inom akut och prehospital sjukvård framförallt inom centrumbildningen och forskargruppen PreHospen. Vi bedriver forskarutbildning inom området Människan i vården i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.

Senaste publikationerna i DiVA

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Forskning som förändrar samhället.

Högskolan i Borås bedriver forskning som förändrar samhället. Bland annat hur rum i högteknologisk miljö på Intensivvårdsavdelningar kan förbättras.

Mer om projektet.

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/medarbetare