Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Förbättrad pannprestanda vid avfallsförbränning (Avslutat)

Förbättrad pannprestanda vid avfallsförbränning i FB-pannor

Syftet med fluidbäddpannor är huvudsakligen att genom bäddynamiken och den ackumulerade värmen i bädden skapa en bra omblandning av bränsle och syre så att god förbränning kan erhållas med låg stökiometri och låga emissioner. Trots detta är det inte ovanligt att avfallseldade FB-pannor på luftöverskott på 6-8 % syre (O2), vilket motsvarar ca 30-40 % större rökgasflöden än teoretiskt optimum, och de gentemot rosterpannor höga tryckfallen som erhålls över dysor och bottenbädd leder till stora kostnader i fläktenergi. Detta arbete har därför tagit sikte på att öka förståelsen kring hur bäddynamiken påverkar luft-/bränsleomblandningen. Metoder för att förklara och karaktärisera de förlopp som sker har tagits fram. Resultat från dem visar bland annat på:

  • fördelningen av syre i en bädd för några olika driftsfall samt inverkan av tryckfall, bäddhöjd och fluidiseringshastighet 
  • en semi-empirisk metod att beräkna en jämn fluidisering 
  • förhållandet mellan fluidisering och bränsletransport för några olika fluidiseringsflöden och bränslen
  • Dispersionskoefficienter för olika bränslen
  • hur flyktavgången ser ut för några avfallsbränslen gentemot andra typer av biobränslen

Resultaten kan användas för att optimera omblandningen i befintliga anläggningar, t.ex. genom att skapa jämn fluidisering vid så låga tryckfall över dysbotten och bädd som möjligt. En jämn fluidisering leder också till minskad risk för sintringar och en jämn luftfördelning, vilket i sin tur leder kan leda till lägre emissioner och möjliggöra lägre luftöverskott. Projektet har därmed nått sitt specifika mål med att skapa generisk kunskap om avfallsförbränningsförloppet i fluidbäddpannor.