Huvudmeny

Mätmetod för bränslespridning (Avslutat)

Mätmetod för bränslespridning i en fluidiserad bädd - WR16

Projektet syftar till att utveckla en mätmetod och mätmetodik för att följa och kvantifiera bränslespridningen i en fluidiserad bädd. En kamerasond ska utvecklas som genom visuell observation och bildanalys ska kunna producera experimentell data till Waste Refinery projektet ”Förbättrad pannprestanda”.