Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Mätmetod för bränslespridning (Avslutat)

Mätmetod för bränslespridning i en fluidiserad bädd - WR16

Projektet syftar till att utveckla en mätmetod och mätmetodik för att följa och kvantifiera bränslespridningen i en fluidiserad bädd. En kamerasond ska utvecklas som genom visuell observation och bildanalys ska kunna producera experimentell data till Waste Refinery projektet ”Förbättrad pannprestanda”.