Huvudmeny

Sänkt bäddtemperatur (Avslutat)

Sänkt bäddtemperatur i fluidbäddpannor för avfallsförbränning – etapp 2

Projekttid: januari 2009- februari 2010  

Beskrivning 

Projektets målsättning är att utvärdera om sänkt bäddtemperatur i avfallsförbränningspannor ger förväntade driftsfördelar såsom minskad risk för: bäddagglomerationer, påslag och slitage av överhettare samt minskade emissioner, askflöden och förbrukning av additiv. Utvärderingen baseras på praktiska försök som genomförs vid två 20 MWt BFB pannor för avfallsförbränning i Borås.

En förstudie visade på stora möjligheter till driftsfördelar. Etapp 2 syftar till att demonstrera kontinuerlig drift med en låg bäddtemperatur samt att utvärdera ekonomiska och miljömässiga vinster. Förändringar i beläggningar, askor och partiklar kommer att analyseras vid normaldrift och sänkt bäddtemperatur. Termodynamiska jämviktsberäkningar över de aktuella driftfallen kommer också att utförs.