Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

VOKAB (Avslutat)

Bild på en dumper som flyttar avfall

 

Bild på KK stiftelsens logotype

VOKAB, doktorandprojekt Frida Claesson
Projekttid: start mars 2007, avslut 2010
Finansiär: KK-stiftelsen, projektdeltagare (Renova, Borås Energi och Miljö, Dalkia, SP)

Vägen genom en förbränningsanläggning för Oorganiska Komponenter i AvfallsBränslen (VOKAB)
Prestanda för avfallsförbränningsanläggningar är starkt kopplat till sammansättningen av bränslet och vilka avfallsfraktioner som samförbränns. Till exempel orsakar höga askhalter sintringar och beläggningar som kraftigt reducera effektiviteten och tillgängligheten för avfallsförbränningsanläggningar. Trots detta är kunskapen om bränslets innehåll med avseende på  oorganiska komponenter och de reaktioner de är inblandade i långt ifrån förstådda. En ökad kunskap i detta område skulle medföra att det på förhand skulle gå att avgöra hur avfallsfraktioner skall samförbrännas med minimal påverkan på anläggning och miljö. 

Detta projekt syftar därför till att öka kunskapen om nuvarande bränslesammansättning och hur den kan förbättras. Målet är att öka tillgänglighet, möjliggöra en ökad elproduktion samt att minska underhållskostnaderna.

Arbetet genomförs genom att bränslesammansättningen vid avfallsförbränningsanläggningarna i Göteborg (Renova) och Borås noggrant kartläggs. Denna information används som input för termodynamiska jämviktsberäkningar, vilket är ett av de viktigare verktyg som panntillverkare i dagsläget använder sig av för att designa en anläggning. De strategier som utifrån beräkningar ger bäst resultat kommer sedan verifieras i full skala.