Huvudmeny

Kontakta oss

Projektledare:  

Lars G Strömberg
Fil dr i etnologi 
Textilhögskolan

Biträdande projektledare: 

Christer Ahlberger 
Professor i historia
Göteborgs universitet 

Projektdeltagare: 

Viveka Berggren Torell
Fil dr och forskare 
Textilhögskolan

Eva Knuts 
Fil.dr. etnologi 

Ulla Ranglin
Universitetsadjunkt vävteknik
Textilhögskolan

Vetenskapsråd:

Håkan Torstensson
Professor
Textilhögskolan

Larsh Eriksson