Huvudmeny

Framgång eller överlevnad - strategier för modeföretag

Kontaktpersoner

Projektledare

Håkan Torstensson, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Heikki Mattila, Department of Material & Fibre Science, Tampere University

Projektdeltagare

Rudrajeet Pal, Textilhögskolan, Högskolan i Borås