Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor

Beskrivning

LoggaNätverket består av universitetsadjunkter, kliniska adjunkter och handledare, forskare, universitetslektorer och ambulanssjuksköterskor från de högskolor och universitet som har till uppgift att utbilda ambulanssjuksköterskor.

Syftet med nätverket är att utveckla specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård, stimulera till kunskapsutveckling och forskning inom ämnesområdet prehospital akutsjukvård.

Nätverket träffas minst en gång per år.

Kontaktperson i Borås: Anders Bremer.