Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Akademin i omställningens tidevarv. En fallstudie av omvandlingstryck på yrkesgrupper inom högre utbildning


Projektet syftar till att undersöka hur ledningsideal påverkar arbetsvillkoren för lärare och forskare vid universitet och högskolor.

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-01-01

Under en tvåårig postdoc-tjänst ska Goran Puaca genom fallstudier undersöka hur nya ledningsideal påverkar akademiska kärnvärden på tre lärosäten. Syftet är övergripande att öka kunskapen kring kollegialitetens inflytande, självständighet i yrkesutövningen och akademins bidrag till kunskapssamhället.

Studien undersöker specifikt personal- och arbetslivsprogram på skilda lärosäten och avsikten är att bidra med kunskap om vilka styrmekanismer och former av autonomi som kännetecknar olika utbildningsmiljöer.

Studien kommer att baseras på innehållsanalyser av policydokument och intervjuer med forskare, lärare och lokala beslutsfattare.