Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Äldreforskning i samverkan


Projektet är en del av högskolans strategiska forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och är förankrat inom forskningsområdet Människan i vården.

Bild på äldre man och sjukvårdare

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Andelen äldre i världen ökar stadigt och särskilt markant är detta i Sverige och Europa. Även om detta är goda nyheter är det också en utmaning för samhället i sin helhet. En viktig del av det vi ser som problematiskt med åldrandet, både ur personlig synpunkt men även strikt samhällsekonomiskt, är emellertid inte åldrandet i sig utan de sjukdomar det för med sig.