Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Återanvändning och återvinning av kläder


Syftet med föreliggande projekt är att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet.

Startdatum

2010-09-01

Slutdatum

2014-02-28

Syftet med föreliggande projekt är att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Delstudie ett syftar till att öka förståelsen för hur konsumenter resonerar när de beslutar att göra sig av med klädesplagg. Delstudie två syftar till att öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall och hur de ser på olika innovativa lösningar. Delstudie tre syftar till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet av återanvändning av kläder som utvecklas av Gekås Ullared.