Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Återvinning av polymerer


Huvudsyftet med detta projekt är att skapa en mekanism för att stärka innovationer som möjliggör cirkulära flöden av plaster.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2017-12-31

Många polymerprodukter kan inte återvinnas med enbart mekaniska processer på grund av deras komplexa struktur och innehåll av olika föroreningar. Detta gäller även homogena polymerströmmar. Inom detta projekt ska en plattform etableras som underlättar återvinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar, så kallad feedstock recycling.

För att realisera detta så initieras en nationell samverkan av aktörer i olika delar av värdecirkeln. Dessa aktörer representerar forskning, teknikleverantörer, materialanvändare och myndigheter.

Inom projektet ska

  • En kartläggning av möjliga processer och tillgängliga utrustningar genomföras
  • En metod för att underlätta teknologi och metodval för återvinningen utvecklas
  • Återvinningsmarknaden för feedstock recycling utvärderas
  • En långsiktig verksamhetsmodell för plattformen utvecklas

Områden

Forskargrupper

Finansiärer