Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Återvinning av värdefulla metaller från avfall


I detta projekt studeras hur man med hjälp av datormodellering kan hitta nya vägar att återvinna värdefulla metaller från avfall.

Diarienummer

562-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Projektets titel i helhet är: Tillämpning av vetenskapliga beräkningsverktyg inom design och utveckling av selektiva adsobanta för vattenrening och metallåtervinning.

Läs mer om projektet på engelska