Huvudmeny

Återvinning av värdefulla metaller från avfall


I detta projekt studeras hur man med hjälp av datormodellering kan hitta nya vägar att återvinna värdefulla metaller från avfall.

Diarienummer

562-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Projektets titel i helhet är: Tillämpning av vetenskapliga beräkningsverktyg inom design och utveckling av selektiva adsobanta för vattenrening och metallåtervinning.

Läs mer om projektet på engelska