Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Återvunnen Textil som sekundär råvara inom möbelindustrin


I detta projekt avses möbelindustrins specifika materialkrav och frågeställningar tas tillvara, med målsättningen att demonstrera möjligheten att utnyttja textilt avfallsmaterial i möbeldetaljer vid nyproduktion samt undersöka möjligheter för cirkulära flöden inom sektorn för att möta framtidens utmaningar.

Diarienummer

FO2017/118

Startdatum

2017-06-15

Slutdatum

2019-06-15

Konsumentens medvetenhet ökar snabbt avseende hållbarhetsfrågor och återvinning, varför ett ökat fokus hos producenterna när det gäller användning av sekundära råvaror och materialåtervinning är av stor vikt. Projektet avser demonstrera och utvärdera cirkulära flöden för möbelindustrin med målet att använda textilt spill- eller avfallsmaterial som råvaruresurs för produktion av nya material inom kategorierna textil, nonwoven, plast och komposit

Områden

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartner