Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Att jobba med jobbiga kunder

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2016-12-31

Projektet har ett huvudsakligt fokus på de arbetsmiljöproblem som uppstår då kunder beter sig illa, och på de hanteringsstrategier som anställda och organisationer använder sig av. Syftet är också att bidra med förståelse om de negativa servicesituationerna och hanteringen av dessa i relation till rådande föreställningar om kunder i serviceverksamheter. Den empiriska kontexten för projektet är detaljhandeln, en bransch som uppvisar en hög grad av arbetsmiljömässiga problem för personal i form av kränkningar, hot och våld från kunder.

Forskare

Nicklas Salomonson och docent Markus Fellesson, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.