Huvudmeny

Att styra genom samverkan: Kultursamverkansmodellens genomförande i Jämtland och Kronoberg


Detta är en jämförande fallstudie av Kultursamverkansmodellens genomförande i Jämtland och Kronoberg. Modellen är ett nytt sätt att från 2011 fördela statliga medel till regionala kulturverksamheter. Projektet undersöker om modellen förändrat kulturpolitikens organisation och innehåll och fokuserar relationen mellan regional och kommunal nivå. Material består av kulturpolitiska styrdokument och intervjuer med regionala och kommunala kulturpolitiker och kulturtjänstemän i Jämtland och Kronoberg.

Diarienummer

27-11-33

Startdatum

2012-07-01

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar