Huvudmeny

Att utbilda - en fråga om att bilda eller sortera?

Startdatum

Undersökningen är ett resultat av det tre-åriga projektet European mixed Ability and Individualized Learning, med de fem deltagarländerna England, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Bakgrunden till projektet har varit tankarna kring
det livslånga lärandet i utbildningar och vilken betydelse utbildning har för individen och för samhället. Detta i en tid då det europeiska samhället blir alltmer heterogent med avseende på elevernas olika förmågor, kultur, religion och ekonomiska förutsättningar för individen. Att arbeta i en sådan nutida europeisk skola kräver än mer av professionalitet hos lärare. För att kunna möta dessa elever i allt mer heterogena grupper har projektets målsättning varit att fördjupa
kunskapen om vad som kan tänkas vara förutsättningar för en god undervisning bland dessa elever.

Områden