Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bärbara sensorer i smarta textilier


Projektet syftar till att utveckla ett pålitligt och lättanvänt bärbart sensor-system i form av ett behagligt plagg med möjlighet till kontinuerlig mätning av rörelser och andra fysiologiska variabler, vilket gör det möjligt att förbättra diagnos, följa sjukdomsutveckling eller förbättring och skräddarsy behandling vid epilepsi, Parkinsons sjukdom (PD) och strokerehabilitering.

Diarienummer

FO2013/95

Startdatum

2014-07-01

Slutdatum

2019-06-30

En tvärvetenskaplig forskargrupp noggrant komponerad för att ta itu med de vetenskapliga utmaningarna har satts ihop med partners som representerar forskningsområdena: a) sjukvård och klinisk utvärdering, med fokus på de neurologiska störningarna epilepsi, PD och stroke / rehabilitering, b) elektronik och informationsteknik, med fokus på sensorsystemintegration, signalbehandling och datafusion och aggregering, och c) textil teknik, med fokus på funktionella textilfibrer och bekväma textilier med inbyggd sensor aktivitet. Vi kommer att utveckla textila sensorer och signalbehandlings / analys algoritmer och hårdvara för övervakning av fysiologiska och elektrofysiologiska signaler och kroppsrörelser, verifierade i kliniska utvärderingar.

Framgångsrika forskningsresultat kommer att stärka den svenska medicinteknik-, textil-och IT-branschen och underlätta för nya produkter med betydande tillväxtpotential. Vi anser vidare att den starka svenska medtech-segmentet i kombination med den starka IT-branschen och innovativa textilföretag utgör en idealisk grogrund för nya företag inom området bärbara sensorer.

Projektet koordineras av Göteborgs universitet.