Huvudmeny

Barnkonventionen i en bilateral utbildningskontext. En problematisering av implementering av barnkonventionen i några skolor i Costa Rica och Sverige.

Startdatum

Forskningen är ett samarbetsprojekt om barns rättigheter i Costa Rica. Projektet kan förstås ur flera olika perspektiv; elevers upplevelser, lärares perspektiv samt ett samhällsperspektiv som handlar om förverkligandet av den politiska ambitionen att implementera barnkonventionen i utbildningssystemet. I projektet betonas särskilt hur man kan skapa en demokratisk skolkultur.