Huvudmeny

Bättre sökverktyg


Projektet syftar till att skapa bättre möjligheter att söka och finna relevant information inom en organisation. Genom att undersöka hurdan, hur och när information söks i olika verksamheter, vad som tar tid och frustrerar samt vad som anses behjälpligt kan organisationer konkret planera hur deras interna information kan göras sökbart i hög grad.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2010-12-31

Projektledare

Områden

Samarbetspartner