Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Bättre webb


Projektet handlar om utveckling av en webbmiljö på en arbetsplats där den mer tekniskt inriktade utveckling har förenats med en användningscentrerad inriktning. Projektet angriper problemområdet med ett fokus på det som sker i verksamheten och lutar sig metodologiskt mot ett sociotekniskt synsätt.

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2010-12-31