Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bekämpning av mensfattigdom


Brist på adekvat menshygien till följd av fattigdom är ett stort hinder för flickors hälsa, skolgång, arbete och sociala aktiviteter. Forskningsprojektet handlar om att utveckla och utvärdera en online-utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom ingår en utvecklingsdel som handlar om att utveckla en återanvändningsbar binda.

Startdatum

2016-08-01

Slutdatum

2017-08-31

Existerande utbud av ”externa mensskydd” (som bärs utanför kroppen) är i huvudsak engångsbindor vilket är dyrt, varför icke-funktionella flergångsalternativ som tygtrasor ofta används. Även flergångsbindor finns i bomull. Dessa är dock inte alltid säkra mot läckage eller hygieniska då tillväxt av mikroorganismer snabbt sker vid fukt. Därtill är tvätt- och torkproceduren ofta omständlig, vilket är ett problem i fattiga och trångbodda urbana miljöer. I kategorin ”interna mensskydd” (som bärs inuti kroppen) finns menskoppen som är gjord i silikon och återanvändningsbar i upp till 10 år. Att föra in ett mensskydd inuti kroppen är dock i låg grad accepterat av yngre flickor och inte heller tillåtet i vissa kulturer.

Projektet utvecklas vidare i: Spacerpad - en återanvändningsbar binda