Huvudmeny

Biogas från lignocellulosa rika avfallsfraktioner – optimering och teknisk ekonomisk utvärdering


Biogas har identifierats som en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att reducera koldioxidutsläpp. Få andra bränslen är så miljö- och hälsovådliga som biogas. Biogas medför störst reduktion av växthusgaser och minskar koldioxidutsläppen med upp till 180 procent tack vare bonuseffekten från minskat metaläckage

Diarienummer

FO2012/32

Startdatum

2012-09-01

Slutdatum

2013-08-31

Övergripande mål för Borås Stad och det kommunalägda energibolaget Borås Energi och Miljö AB är en fossilbränslefri stad.

På Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, pågår forskning med målet att utveckla lämpliga förbehandlingsmetoder som avsevärt kan förbättra biogasutbytet.

Målet med detta projekt är att utvärdera ekonomiskt vitala förbehandlingstekniker. Inom projektet ska optimala substratsammansättningar tas fram där förbehandlade cellulosa- och lignocellulosarika avfallsfraktioner ska blandas med befintliga substrat som idag rötas i biogasanläggningar hos Borås Energi och Miljö AB.

Förväntat resultat

  • Beskrivning av utmaningar som man måste bemöta för implementering av tekniken när det gäller biogasproduktion från lignocellulosarika avfall
  • Teknisk och ekonomisk utvärdering av förbehandlingstekniker som representerar ekonomiskt vitala alternativ.
  • Ökad kunskap om hur substratblandningen ska se ut för ett optimalt gasutbyte med en godkänd slutprodukt, vilket också ger bidrag till en framtida substrathandbok.
  • Grundläggande förståelse för hur samrätningsprocessen fungerar
  • Interna och externa rapporter, vetenskapliga publikationer och ett utökat nätverk både nationellt och internationellt.