Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Biogasproduktion från palmoljerester med hjälp av textilreaktor


Palmolja är en stor industrinäring i Indonesien, som producerar stora mängder jordbruksavfall. Utan rätt behandling leder avfall från palmoljeindustrin till stora miljöproblem. Idag läggs detta avfall huvudsakligen på deponi eller komposteras. Det betyder att materialet omvandlas till koldioxid och dess energiinnehåll går till spillo. Målet med detta projekt är att etablera en textil biogasreaktor för hantering av palmoljerester.

Diarienummer

FO2013/29

Startdatum

2013-05-06

Slutdatum

2013-12-31

I ett senare skede kan det vid ett fullskaligt genomförande bidra till att främja hållbar tillväxt därtill vara en lösning på ett miljöproblem. Produktionen av billig förnybar energi och förbättrad lokal miljö skulle också ge bättre levnadsvillkor för lokalbefolkningen. Den allmänna opinionen i Indonesien kan också påverkas av projektet genom att man visar att avfallet kan vara en resurs som kan leda till mycket mer omfattande effekter på samhället i stort.

Biogasreaktorn kommer att tillverkas a textilt material producerad av FOV Fabrics i Borås, Sverige, i stället för av betong eller rostfritt stål som brukligt, vilket avsevärt kommer att minska investeringskostnaderna. Biogasproduktionen kommer att minska föroreningar som orsakas av palmoljerester och samtidigt ge billig förnybar energi.

Projektet genomförs av Högskolan i Borås, som bidrar med forskningskompetens, och Universitas Gadjah Mada , Indonesien bidrar med lokal kunskap och expertis, bland annat kring biogasproduktion från jordbruksrester .

Projektet kommer att lokaliseras till ett landsbygdsområde i Indonesien.