Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

BiosÅrt - Utsortering av bioplaster från återvinningsströmmen


Bioplaster som är biologiskt nedbrytbara har studerats intensivt både på universiteten och ute i industrin. Det finns dock farhågor inom återvinningsindustrin att bioplasterna ska kontaminera de återvinningssystemen för de konventionella plasterna. Det finns då en risk att bioplasterna skulle förstöra den återvunna plasten. Hur stort är egentligen detta problem? Detta syftar projektet till att besvara.

Diarienummer

FO2017/41

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2018-06-30

Mängderna av plastavfall ökar i samhället och samtidigt med detta introduceras fler och fler nya plastmaterial på marknaden. Ett av dessa nya material är bioplasterna – plaster baserade på biologiskt framställbara råmaterial. 

En del av bioplasterna är förvisso komposterbara men en mekanisk återvinning kan ändå vara att föredra då materialet kan utnyttjas flertalet gånger. Dagens återvinningssystem för plaster har dock ännu inte anpassats till dessa nya plaster och risken finns att bioplasterna kan komma att kontaminera de rena återvinningsströmmarna av de traditionella plasterna. Vad sker då med det återvunna materialets egenskaper? Det har uttryckts en oro för att inblandning av bioplaster drastiskt ska försämra en konventionell, petroleumbaserad plasts egenskaper. Dock har ännu inga vetenskapliga försök gjorts för att bekräfta eller dementera denna oro. Det aktuella projektet syftar till att ge klarhet i denna miljömässigt och ekonomiskt viktiga fråga.

Områden

Finansiärer