Huvudmeny

Broadband Access for Innovation and Regional Development (BIRD)

Startdatum

2005-11-30

Slutdatum

2009-06-30

BIRD (Broadband Access for Innovation and Regional Development) är ett bredbandsprojekt som arbetar med strategier för bredbandsutveckling. Tanken är att intressanta investeringsobjekt ska växa fram ur dessa strategier, så att en ansökan kan göras till kommande programperiod i EU:s Nordsjöprogram (Interreg IV North Sea Programme). 

Projektledare

  • Ulrich Müller, ProArbeit kAöR