Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

CENTRAL LIBRARY PROGRAMME: Strengthening the capacity to access and use of scientific information resources in Mozambique


Programmets huvudsakliga syfte är att stärka kapaciteten och resurserna för att få tillgång till vetenskaplig information på "Central Library" med syfetat att skapa ett modernt forskningsbibliotek som kan stödja forskning och studier vid UEM men också i landet, regionen samt på en internationell nivå.

Startdatum

2017-11-01

Slutdatum

2022-06-30

Läs mer på engelsk projektsida.

Projektledare

  • Veronica Trépagny, Högskolan i Borås

Externa forskare

  • Anna Stockman, Belkinge Tekniska Högskola
  • Svante Kristensson, Högskolan i Borås
  • Horácio Francisco Zimba, Eduardo Mondlane University, Moçambique
  • Camilo Silvestre Matiquite, Eduardo Mondlane University, Moçambique

Områden

Finansiärer