Huvudmeny

COST Action A32


Open Scholarly Communities on the Web

Startdatum

2006-04-03

Slutdatum

2010-12-31

Inom ramen för det övergripande EU-samarbetet COST syftar projektet Action A32 till att bygga en teknisk infrastruktur och plattform för publicering av humanistiska forskningsdata och kommunikation kring dessa mellan forskare och doktorander.