Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

LOK - Chefsarbete i komplexa organisationer

Startdatum

2014-01-15

Slutdatum

2016-12-31

En nyckelgrupp för att hantera organisatorisk komplexitet är chefer på olika nivåer. Många chefer och anställda inom flertalet branscher måste lägga ner omfattande resurser och tid på att hantera olika former av komplexitet. Nätverket utvecklar kunskap inom främst tre områden:

  • chefers arbetsuppgifter och arbetsinnehåll
  • chefers arbetsförutsättningar
  • hållbarhet, hälsa och prestationer

Forskningsnätverket samlar flera forskargrupper för att vidareutveckla användbar kunskap kring chefsarbete i komplexa organisationer.

I nätverket arbetar vi med att: 1) planera och genomföra nya forskningsprojekt; 2) bygga en gemensam databas för empirisk data; 3) utveckla och sprida nya metoder inom området; samt 4) skapa kontinuerlig samverkan med komplexa organisationer (t ex genom vetenskapliga seminarier och interaktiva workshops). En antologi, med praktikernära fokus, är under utveckling

Kontaktpersoner vid Högskolan Borås är Lotta Dellve och Margareta Ouidhuis.

Lok logga