Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

DDGS från svampar i en första och andra generationens etanolfabrik


Detta projekt syftar till att utveckla foderkomponenten DDGS i en integrerad första och andra generationens etanolfabrik med svampar. Halm och kli kommer att förbehandlas med olika metoder (som inte försämrar kvalitén på slutprodukten DDGS), blandas med drank av spannmål och fermenteras med olika ätbara zygomyceter och ascomyceter för att producera etanol och samtidigt förädla DDGS som en viktig biprodukt.

Diarienummer

FO2013-22

Startdatum

2013-08-01

Slutdatum

2015-06-30

Arbetet kommer först att göras på labb och sedan storskaligt för att producera ca 100-500 kg DDGS för att undersöka produkten som foderkomponent. Dessa resultat kommer sedan att tekniskt och ekonomiskt utvärderas för eventuell kommersialisering.

I projektet ska olika förbehandlingar av cellulosamaterial undersökas tillsammans med bl.a. SEKAB och blandas med drank från Agroetanol. Dranken som innehåller pentoser, inhibitorer, oligomerer, partiklar, lignin, osv. undersöks med eller utan blandning av enzymer för att producera etanol och DDGS. Kvalitén på DDGS som foder är huvudämne för undersökningen i detta projekt. 
Projektet avser att bidra till ökad kunskap inom etanolproduktion från lignocellulosa och underlättar en kommersialisering av processen. Projektet är relevant för ett flertal olika industrier:
1) Svenska etanolproducenter baserade på spannmål och lignocellulosa, genom:
a. Integrering av cellulosaetanol i befintliga spannmålsbaserade etanolprocesser
b. Upptag och fermentering av kvarvarande socker (pentoser, hexoser och dess oligomerer) i dranken eller andra processvatten.
c. Försäljning av den producerade svamp-biomassan som en viktig inkomstkälla.
2) Jordbruks-, och foderindustrier genom användandet av svampbiomassan som foderkomponent, antingen som enda proteinkälla eller i kombination med andra produkter.
Projektet utförs i samarbete med Lantmännen Energi och Lantmännen Agroetanol.