Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

DECOSCO


Projektet syftar till att skapa nya innovativa lösningar för cirkulära textilflöden.

Startdatum

2018-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Inom projektet genomförs insamling av textil genom tio deltagande kommuner, flödesanalyser av kasserad textil samt processer för produkt- och affärsutveckling för redesignade produkter.

Områden