Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Data4Impact


De senaste teknologiska utvecklingarna inom data mining, databehandling och dataanalys har varit snabba och nått långt. Det har lett till nya dimensioner och möjligheter för att genomföra analys inom många samhälleliga områden där bristen på väl avgränsade data tidigare ansetts göra analysen svårgenomförbar.

Startdatum

2017-11-01

Slutdatum

2019-10-31

Projektets logotypIntroduktionen av nya teknologier och initiativ t.ex. mekanismer för öppen tillgång av forskningspublikationer och forskningsdata samt sociala medier, har genererat ökande volym av data tillgängligt för forskning.

Data4Impact ska bygga vidare på denna utveckling och använda sig av big dataanalys för att ta sig an att förbättra bevakning av forskning och innovation, genomförande och bedömning av forskningens genomslag i samhället inom hälsa, demografiska förändringar och “Wellbeing Societal Challenge”.