Huvudmeny

Datormodellering för förbättrad förbehandling av avfall för etanol- och biogasproduktion


Målet med detta projekt är att använda datormodellering för att identifiera och förstå kemin som styr nedbrytningen av avfallsmaterial. Inledningsvis ligger fokus på material som innehåller lignocellulosa som finns i t.ex. papperstuber och bomullsbaserat avfall.

Diarienummer

342-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

På längre sikt kommer dessa studier att utökas till material som innehåller keratin, t.ex. fjädrar. Dessa modelleringsstudier genomförs i ett nära samarbete med de experimentella studier kring dessa material som genomförs på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Läs mer om projektet på engelska.