Huvudmeny

Den elektrokardiografiska kommunikationen mellan ambulanssjukvård och mottagande sjukhus vid misstänkt akut koronart syndrom [1]

Startdatum

2011-01-01

Det viktigaste som har hänt i det prehospitala omhändertagandet av patienter med akuta smärtor/ obehag i bröstet är införandet av det prehospitala elektrokardiogrammet (EKG), d.v.s. möjlighet att ta EKG redan i ambulansen. Kunskap om hur den elektrokardiografiska kommunikationen mellan ambulanssjukvården och mottagande sjukhus ska optimeras är dock fortfarande oklar.

Att styra patienter från ambulansen direkt till behandlande enhet utan att passera akutintaget innebär en effektivisering av vårdkedjan. Denna verksamhet kräver en kontinuerlig översyn för att kunna optimeras. 

I studien testas hypotesen att vi kan identifiera de patientgrupper som drar mest fördel av direktinläggning på Hjärtinfarkt-avdelning/ Angiografilab genom information från ett kvalitetsregister för patientgruppen som transporteras med ambulans och där EKG skickas.

De först resultaten presenterades 2011 då en artikel är accepterad för publikation. Artikelns resultat är baserade på de första 4.000 fallen, som visar att kvinnor inom denna patientpopulation nedprioriteras vad avser direktinläggning.

[1] Akut koronart syndrom är den medicinska benämningen på akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp

Områden

Centrumbildningar