Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Den nya köpprocessen


Projektet är ett samarbete mellan SIIR och Kairos Future AB där syftet är att kartlägga och förstå konsumenters köpbeslut och processerna kring att fatta ett köpbeslut nu och i framtiden. Arbetet startar med en etnologisk studie av hur grupper av konsumenter (hushåll) resonerar och beter sig idag när de köper saker.

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Under några månaders tid följer en etnolog ett antal familjer i deras vardag och låter också respondenterna bli ”medforskare” för att förklara hur de tänker och beter sig. Den etnologiska studien analyseras och sammanfattas i ett antal viktiga företeelser som därefter prövas mot ett större underlag konsumenter (1000 stycken) i form av en enkät. Dessa resultat analyseras i skenet av de större trender om konsumtion och köpbeslut som vi ser i dagens samhälle och avslutas med en omfattande rapport kring vad det är som driver den nya köpprocessen.

Rapporten kan utgöra ett underlag för de företag som vill förbereda sig inför ett förändrat handelslandskap, dels vad gäller koncept, men också försäljningskanaler och varumärkesstrategier.

SIIR samarbetar nära ett antal aktörer i regionen när det gäller projektet där företagen deltar med input och får handledning i form av workshops. Organisationerna är bland andra: Hobbex, Cavaliere, Eton Shirts, Staples, Hemtex, Didriksons och Swedbank Sjuhärad.

Bild av rapporten Köpprocessen

 

 

 

 

 

För mer information, kontakta Gunnar Hellsten vid SIIR.

Projektledare

  • Ek. dr. Pernilla Jonsson, Kairos Future AB

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar