Huvudmeny

Design, textila uttryck och kultur


Projektet vill undersöka det traditionella, textila och småskaliga hantverkets möjligheter att utveckla nya produktidentiteter, ny design och marknadsföring av dessa.

Diarienummer

1102-09-62

Startdatum

2010-01-02

Slutdatum

2012-12-31

Hur kan tyst, handlingsburen profession och forskarkompetens samverka för att skapa, förnya och marknadsföra produkter? Det förs en diskussion på Textilhögskolan att det finns en dold resurs i den tysta kunskapen och spontana kreativiteten hos hantverkare som sällan eller aldrig kommer till uttryck i nya ekonomiskt bärkraftiga produkter. Vi är övertygade om att dessa humanistiskt/estetiska värden måste få en vetenskaplig granskning och dokumentation. Detta vill vi åstadkomma med en samproduktion mellan humanistiskt/estetiska forskare och företagare med en ännu levande hantverkspraktik baserad på en personlig, handlingsburen kunskap.

Läs slutrapporten om Design, textila uttryck och kultur (pdf)

Projektledare

  • Biträdande projektledare Christer Ahlberger, Göteborgs universitet

Områden