Huvudmeny

Det textila kulturarvets betydelse i innovativa miljöer före 1800


Syftet med programmet är att kartlägga, analysera och tolka innovativa kluster i förmoderna samhällen genom förändringar i textila produktionssystem.

Startdatum

2011-09-05

Syftet med programmet är att kartlägga, analysera och tolka innovativa kluster i förmoderna samhällen genom förändringar i textila produktionssystem. Tillvägagångssättet skall vara mångvetenskapligt och inkluderar både humaniora och naturvetenskap, samt forskning som baseras på kunskap från praktiskt hantverk och konsthantverklig expertis.