Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Det textila kulturarvets betydelse i innovativa miljöer före 1800


Syftet med programmet är att kartlägga, analysera och tolka innovativa kluster i förmoderna samhällen genom förändringar i textila produktionssystem.

Startdatum

2011-09-05

Slutdatum

2015-06-30

Syftet med programmet är att kartlägga, analysera och tolka innovativa kluster i förmoderna samhällen genom förändringar i textila produktionssystem. Tillvägagångssättet skall vara mångvetenskapligt och inkluderar både humaniora och naturvetenskap, samt forskning som baseras på kunskap från praktiskt hantverk och konsthantverklig expertis.

Projektledare

Forskare/medarbetare

Områden