Huvudmeny

Dolda innovationer under 1800-talet. Textil tekniköverföring, konkurrens och marknad 1800-1914


Forskare i textilvetenskap, historia, ekonomisk historia, etnologi m fl ämnen har tolkat vitt skilda föremål i syfte att diskutera innovationer på textilområdet i Sverige under den valda perioden.

Startdatum

2011-01-09

Resultatet blir en antologi med planerad utgivning 2012. I artikeln ”Innan ’oxforddownfårets tidevarv’ – Om ullproduktion i Sverige på 1800-talet utifrån bevarade ullprover” tar jag upp hur satsningar på avel av får med mycket fin ull under det tidiga 1800-talet fram emot seklets mitt slogs ut av produktion av grövre ullkvaliteter, som passade textilmaskinerna bättre.

Projektledare

  • Klas Nyberg, professor i ekonomisk historia, Uppsala Universitet

Områden