Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for broadband media services)

Startdatum

2008-03-16

Slutdatum

2012-02-29

Det övergripande målet för E-CLIC är är att stimulera innovation genom att etablera åtta nya europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster:

- E-CLIC Värmland (Sverige)- E-CLIC Borås (Sverige)
- E-CLIC Hannover (Tyskland)
- E-CLIC Wilhelmshaven (Tyskland)
- E-CLIC Groningen (Nederländerna), 
- E-CLIC Kortrijk (Belgien)
- E-CLIC Norfolk (Storbritannien)
- E-CLIC Rogaland (Norge)

Målsättningen för E-CLIC är att skapa och bygga ett starkt kluster i Nordsjöområdet med fokus på främst bredbandstjänster och produktutveckling. Med en mix av 16 partners från sex EU-länder så skapas en god plattform och en bra balans mellan olika kompetenser, branscher, företag, universitet och organisationer. Det är just i samarbetet inom och över gränserna som E-CLIC får sin styrka och slagkraft. Målsättningen är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Nordsjöregionen och bygga på den styrka som transnationellt samarbete kan innebära.

Forskning har visat att införandet och användandet av informations- och kommunikationsteknologi är starkt påverkat av sociala och organisatoriska praxis. Detta gäller också för cyberinfrastrukturen där icke-tekniska frågor avgör dessa faktiska effektivitet. Innovationscentret E-CLIC Borås ska överbrygga gapet mellan tekniska och icke-tekniska aspekter av cyberinfrastrukturen.