Huvudmeny

En studie av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


Närvårdssamverkan är en ledningsstruktur på politisk nivå och förvaltningsnivå som ska främja samverkan mellan kommunerna och regionen på den operativa verksamhetsnivån. Närvårdssamverkan är ett försök att hantera gränsdragningsproblematiken mellan olika huvudmän och deras operativa verksamheter, vilket i första hand berör den samverkan som förväntas ske mellan kommun och region inom varje närvårdsområde.

Startdatum

2011-04-01

Slutdatum

2014-03-31