Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

En studie av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


Närvårdssamverkan är en ledningsstruktur på politisk nivå och förvaltningsnivå som ska främja samverkan mellan kommunerna och regionen på den operativa verksamhetsnivån. Närvårdssamverkan är ett försök att hantera gränsdragningsproblematiken mellan olika huvudmän och deras operativa verksamheter, vilket i första hand berör den samverkan som förväntas ske mellan kommun och region inom varje närvårdsområde.

Startdatum

2011-04-01

Slutdatum

2014-03-31